Парк природе “Стара Тиса”

Парк природе “Стара Тиса” На територији општине Нови Бечеј налази се део Парка природе “Стара Тиса” код Бисерног острва. То је најдужи меандар Тисе у Војводини: 24,5 км. Парк природе “Стара Тиса” налази се на територији општина: Бечеј, Жабаљ и Нови Бечеј. За стараоца је одређен ЈП “Комуналац” из Бечеја. Површина Парка природе “СтараТиса” код Новог Бечеја, износи: 391ха од чега 182,6 ха припада општини Нови Бечеј. Заштитна зона има површину од 380,51 ха. Режим заштите ИИ степена одређен је на територији од 21,49 ха, а режим заштите ИИИ степена, на површини од 370,23 ха. Парк природе “Стара Тиса” је стављен под заштиту ради очувања највећег флувијалног језера код нас и значајан је биотоп са 11 биљних заједница 23 врста риба, 7 врста водоземаца, 3 врсте гмизаваца, 166 врста птица, значајан број сисара, 100 таксона васкуларне флоре. Међу заштићеним врстама су и: патка њорка, орао белорепан, степски соко (на листи угрожених врста), птице гнездарице: букавац, еја мочварица; сисари: видра, куна белица, хермелин.

Related Articles

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.