СТАРИ ГРАД

Стари град – остаци Тврђаве једва видљиве рушевине „старог града“, километар од центра Новог Бечеја узводно, немо сведоче о једној мало познатој историји овог простора. Да је ту постојало и утврђење, на пешчаном острву на средини реке Тисе, сведоче сачуване римске цигле узидане у каснију средњевековну тврђаву. Утврђење је коришћено за обезбеђење прелаза преко Тисе где се налазила скела и посада која је наплаћивала скеларину и контролисала пловидбу реком. Као утврђени град помиње се почетком тридесетих година XИВ века када се пише о извесном кастелану, заповеднику тврђаве.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.