ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА

Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА 2019. године до 11.00 часова. Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Госпојина 2019“ у периоду од  23.–25. август 2019. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.