АРАЧА

АРАЧА Рушевине бенедиктинске опатије на Тиси, покрај Новог Милошева (некадашње Беодре), представљају културно историјски споменик првог реда – једини те важности из средњег века са овог подручја. Романичка базилика подигнута је око 1230. године, а након страдања обновљена је залагањем краљице Јелисавете Анжујске1370. када је уз апсиду дозидан готички торањ. Рушевине бенедиктинске опатије на Тиси, […]

Read more
ARAČA

ARAČA The ruins of Benedictine abbey at the river Tisa, nearby Novo Miloševo (former Beodre), represent the monument of culture of exceptional importance – the only monument from medieval period with this status  in this area. Romanesque church was built around 1230. After devastation it was reconstructed in 1370, as required by the queen Helen […]

Read more