Парк природе “Стара Тиса”

Парк природе “Стара Тиса” Парк природе “Стара Тиса” На територији општине Нови Бечеј налази се део Парка природе “Стара Тиса” код Бисерног острва. То је најдужи меандар Тисе у Војводини: 24,5 км. Парк природе “Стара Тиса” налази се на територији општина: Бечеј, Жабаљ и Нови Бечеј. За стараоца је одређен ЈП “Комуналац” из Бечеја. Површина […]

Read more
SLANO  KOPOVO

СЛАНО  КОПОВО   Слано копово је један од последњих репрезентативних примера панонских слатина и пустара које су од изузетног знацаја за оцување богатства биљног и животињског света Војводине. Настало је деловањем реке Тисе која је у прошлости цесто мењала свој ток, разливала се и плавила околне удолине. Слано копово је један од последњих репрезентативних примера […]

Read more