АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА НОВИ БЕЧЕЈ

Живот људи у Војводини прати се од почетка неолита. Најстарији трагови на територији општине Нови Бечеј су управо из тог периода. Многа налазишта  на територији наше општине скривају  изузетно значајне трагове сталних људских насеобинаиз периода млађег каменог доба. У нашим крајевима скоро 70 година нису били познати локалитети који припадају палеолиту али  глава мамута са […]

Read more
Слано копово

Специјални резерват природе “Слано копово” у Новом Бечеју, уредбом Владе Републике Србије 2011. године проглашен је за природно добро од изузетног значаја прве категорије. Спада међу последње очуване баре на слатинама у Србији. Ретка слана акваторија која је очувана до данас у комплексу водоплавних терена Потисја. Ово панонско станиште одликује се  сланим, блатњавим барама и […]

Read more