Слано копово

Специјални резерват природе “Слано копово” у Новом Бечеју, уредбом Владе Републике Србије 2011. године проглашен је за природно добро од изузетног значаја прве категорије. Спада међу последње очуване баре на слатинама у Србији. Ретка слана акваторија која је очувана до данас у комплексу водоплавних терена Потисја. Ово панонско станиште одликује се  сланим, блатњавим барама и […]

Read more