ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА НАБАВКА ШТАМПЕ РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности –набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације Нови Бечеј ЈН бр. 1-014/2020 KD-JNMV 1-014-2020 (1) Скините фајл овде Позив туристичка Скините фајл овде Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Наручилац: Туристичка организација општине Нови Бечеј Нови Бечеј, Маршала Тита 8. Број 1-014/2020 Комисија наручиоца је […]

Read more
Конкурс за доделу награде – Туристички Цвет

Поштовани, Гласовима жирија за доделу награде “Туристички цвет” од ове године се додаје глас интернет публике. Гласање интернет публике втши се на сајту ТО Србије http://www.turistickicvet.rs Општина Нови Бечеј номиновала се у конкуренцији најбоља манифестација Великогоспојински дани “ГОСПОЈИНА” 2019. ? Сваки глас нам је важан, па вас молимо да гласате и проследите ову информацију вашим […]

Read more
ЈАВНИ ПОЗИВ – „ГОСПОЈИНА 2019“

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА 2019. године до 11.00 часова. Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Госпојина 2019“ […]

Read more
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1-090/2019 Скините PDF овде Скините WORD овде ОДЛУКА: Скините WORD овде

Read more
Jавна набавка мале вредности – услуга 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Скините овде ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Скините овде Jавна набавка мале вредности – услуга набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Питање бр.1: Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним […]

Read more
Јавна набавка мале вредности – услуга

Набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Позив за Подношење Понуде – Скините фајл овде Конкурсна документација – Скините фајл  овдe Одлука о додели уговора – Скините фајл  овдe Обавештење о закљученом уговору – Скините фајл овдe   ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ број 1-054/2018 од 15.03.2018. Питање број 1 Потенцијални понуђач је дана […]

Read more