ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1-090/2019 Скините PDF овде Скините WORD овде ОДЛУКА: Скините WORD овде

Read more
Jавна набавка мале вредности – услуга 2019

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Скините овде ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Скините овде Jавна набавка мале вредности – услуга набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Питање бр.1: Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним […]

Read more
Јавна набавка мале вредности – услуга

Набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Позив за Подношење Понуде – Скините фајл овде Конкурсна документација – Скините фајл  овдe Одлука о додели уговора – Скините фајл  овдe Обавештење о закљученом уговору – Скините фајл овдe   ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ број 1-054/2018 од 15.03.2018. Питање број 1 Потенцијални понуђач је дана […]

Read more