Jавна набавка мале вредности – услуга 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде Jавна набавка мале вредности – услуга набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј

Read more
Јавна набавка мале вредности – услуга

Набавка штампе рекламног материјала за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Позив за Подношење Понуде – Скините фајл овде Конкурсна документација – Скините фајл  овдe Одлука о додели уговора – Скините фајл  овдe Обавештење о закљученом уговору – Скините фајл овдe   ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, ЈНМВ број 1-054/2018 од 15.03.2018. Питање број 1 Потенцијални понуђач је дана […]

Read more