ANDRIJA VEGER

Andrija Veger 1907.godine na osnovu primitivne tehnologije u preradi cigle osniva u Turskom Bečeju Arači Vranjevu i Beodri(današnje Novo Miloševo) fabriku falcovanog crepa i cigle.U to doba to je bio zapažen poduhvat u proizvodnji građevinskog materijala.Kasnije braća Bon  kupuju fabrike i usavršavaju proizvodnju.Nakon Drugog svetskog rata fabrika postaje državno preduzeće „Polet“.Ova fabrika prerasta u  gigant  i po kapacitetu i po asortimanu postaje druga fabrika te strukovne branše u Jugoslavij.Sada je fabrika u vlasništvu „Nexe“iz Našica u Hrvatskoj.Ipak pionir u usavršavanju proizvodnje građevinskog materijala ostaje Andrija Veger.

 

DRAGAN MAĆOŠ

Rođen u Novom Bečeju 1966.godine.Dete izgrađeno i formirano u doba ekonomskog prosperiteta jedne države.U razmeđi ideologija stiče znanje i zvanje diplomiranog inženjera  na  mašinskom fakultetu u Novom Sadu.Išta sada?Niti su vremena niti ambijent  za stručni prosperitet i životnu egzistenciju. Put pod noge sa znanjem u glavi i diplomom u torbi pa preko grane.I obreo se u Nemačkoj.

 

DR.EVGENIJE NEDIĆ

Otac Ivan Nedić žitarski trgovac i majka Saliji Sofija,prema ranijem običaju, kod verskih i nacionalno mešovitih brakova,dete dobija nacionalnost po ocu,a veru po majci.Tako se srbin Evgenije rođen1843.godine u Novom Bečeju krstio u katoličkoj crkvi i dobija ime Evgen.Zbog siromaštva i uticaja majke da joj sin postane sveštenik studira duhovnu akademiju.Po završetku studija menja svoje prezime i ime u Sentklarti Jene.Jedno vreme se bavio pored svešteničkog i profesorskim poslom.Doktorirao je filozofiju,neposredno je sarađivao sa Maticom srpskom.Postaje član mađarske akademije nauka 1882.godine i izabran je za docent a Univerzitete u  Budimpešti.Srpsko učeno društvo prateća Srpska akademija nauka sa sedištem u Beogradu bira ga za člana.Bio je akademik mađarske i srpske akademije nauka.

 

TOMAS VREBALOV

Toma kako su gap o srpskom zvali rođen je u Pasadeni 1916.godine u S.A.D.u.Otac Sava se1906.godine iz Vranjeva iselio u S.A.D. Školovanje mu je bilo teško jer se porodica više puta selila.Uspeo je uz sport,gde je bio veoma uspešan da obezbedi za drugi deo studija,lagodniji život.Na kalifornijskom univerzitetu diplomirao je na odseku fizika.Doktorirao je iz oblasti termodinamike,oblast –protok fluida.Radio je u NASA programu na Apolo svemirskim letilicama sa ljudskom posadom.Bio je jedan od rukovodilaca projekata u svemirskom letu na Mesec.U znak zahvalnosti S.A.D. ga šalje u diplomatsku misiju.Odabira Jugoslaviju.Pronalazi  U Vranjevu rodnu kuću  svoga oca i svojih predaka. Sada živi u Kostabravi u Španiji.

 

GEDEON ROHONCI

Mladi kapetan u Požunu(današnja Bratislava,glavni grad Slovačke)upoznaje unuku Novobečejskog vlastelina grčkog porekla Pavla Hadžimihajla, Klaru Sisanji.Ženidbom dobija miraz od 2000 jutara plodne peskovite zemlje nastale rečnim nanosom.Bavi se povrtarstvom,uzgojem vinove loze i bostanom.Renome stiče uzgojem dinje po imenu Tiski biser,te po njoj i veštačko ostrvo nazvano je Biserno ostrvo.Njihov sin Gedeon Rohonci preuzevši imanje od oca učinio je evropski priznate proizvode sa Bisernog ostrva. Jedna od glavnih proizvoda bila je dinja Tiski biser i vino Muskat krokan.Cenovnik ponuda na razglednicama su štampane na mađarskom,nemačkomm i srpskom jeziku.Ovi proizvodi bili su poznati i priznati u celoj Austrougarskoj.Krokan se i sada tretira kao vinarski proizvod visokog rejtinga.Uspeva u Evropi jedino na Bisernom ostrvu.Imanje promenom vlasništva i sadašnjih turbulencija je propalo pa i proizvodnja krokana. Ali dosetljivi zaljubljenik vinove loze Ljuba Pavlović podizanjem novih vinograda nastavlja proizvodnju tradicionalno poznatog vina na svom imanju.

 

JOCA SAVIĆ

Naš Joca ,tako su ga svi oslovljavali naši obožavaoci rođen je 1847.godine u Novom Bečeju.On je prvi u novo doba na starogrčki način na otvorenom prostoru,na pozornici pod otvorenim nebom režirao Šekspirova dela.Bio je svestrani pozorišni pregalac. Glumac ,reditelj,prevodilac sa engleskog i nemačkog na srpski jezik.Vladao je i mađarskim jezikom.Pozorišni teoretičar.Evropska nagradna pozorišna dela prevodeći i ugrađivajući u srpsku nacionalnu etiku neposredno je gradio srpsku kulturu po evropskim standardima.Glumio je na nemačkom jeziku u Minhenu i Beču. Na nemačkom jeziku je napisao u smeru drame, Pozornica pod otvorenim nebom,Šekspir i dramska pozornica.Ova dela su i sada aktuelna u pozorišnom svetu.

 

JOSIF MARINKOVIĆ

Rođen u Vranjevu 1851.godine.Bio je kompozitor i horovođa.Školovao se u Pragu i Beču.U Beogradu je bio nastavnik muzike i dirigent pevačkih društava.Najizrazitiji predstavnik  srpskog nacionalnog romantizma.Ističe se kao kompozitor i stvaralac solo pevanja.Glavna su mu dela bila Rodoljubivi horovi, Narodni zbor,Junački poklič,Konponovani rod. Horovi na narodne teme Kola.Potočara hor  uz pratnju klavira Na veliki petak Solo pesme Čežnja,Kaži mi kaži,Stojanke.Konponovao je mnoge crkvene kompozicije.U Novom Bečeju u sećanje na Josifa Marinkovića održavaju se dani njegovih komšpozicija.

 

 JOVAN KNEŽEVIĆ

Vranjevčan Jovan Knežević, rodjen 1818. godine, prve kontakte sa pozorištem imao je u Starom Bečeju sa Joakim Vujićem jednim od osnivača pozorišnog života u Vojvodini i Srbiji. Glumac i upravnik putujućeg pozorišta Jovan Knežević osniva u Vranjevu PUTIJUĆI SERPSKI TEATAR.1858.godine od dece imućnih roditelja pa i dvoje dece popa Popovića,deo njegove trupe gostujući u Novom Sadu uz velike ovacije publike i odobravanje viđenih srba,novosađana,osnivaće 16.jula 1861.godine SRPSKO NARODNO POZORIŠTE.

 

OGNJESLAV KOSTOVIĆ

Rođen u Novom Bečeju 1851.godine.Deda i otac Stevan bili su žitni trgovci.Raspolagali su velikim magazinom i lađom za prevoz žita po celoj Austro-Ugarskoj.Želeći nakon nezavršenih studija,da iskaže svoje stečeno znanje i bez diplome Ognjeslav odlazi 1878.godine u Rusiju.Tada je Carska Rusija još i dalje pod uticajem Petra Velikog,bila meta za naučnike inovatore,pogotovu SantPetersburg gde je Kostović proveo ceo život.Bio je vojni konstruktor.Konstruisao je benzinski motor sa unutrašnjim sagorevanjem od 80ks(do tada su bili samo do 10ks)za vojne potrebe.Dao je nacrte za helikopter,za podmornicu i hidroavion.Konstruisao je vazdušni brod krute osovine.U Carskoj Rusiji prozvan je kraljem pronalazaštva.Njegovi patenti i nacrti i konstrukcije nalaze se u Vojnom muzeju u Moskvi.

 

SLAVKO SIMIĆ

Rođen u Vranjevu 1924.godine u roditeljskoj kući koja i sada postoji u njegovom vlasništvu. Bio je glumac Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Njegova kreacija likova je veoma impresivna  sa intezivno proživljenom analizom psihe lika.Stekao je veliku popularnost igrajući mnoge uloge u televizijskim serijama.Nezaboravni su mu likovi Lihvar Krotka –Dostojevski Starac Stolire Jonesko,Haim u Andrićevoj Prokletoj avliji.I dalje iako već u poznim godinama,nemože bez dasaka koje život znače tojest pozorišta.

 

 VLADIMIR GLAVAŠ

Rođen u Vranjevu 1834.godine.Doktor pravnih nauka,advokat.Nakon studija vratio se u svoje rodno mesto.Radeći advokaturu najčešće je branio sirotinju.Pošto je bio imućan čovek često se pojavljivao kao dobrotvor.Voleo je da ostane anoniman.Unjegovoj kući su u to vreme bili,veoma razvijeni debatni razgovori.Na njima su učestvovali ugledni Srbi iz Vojvodine:Jovan Jovanović,Đura Jakšić,Svetozar Miletić,Jovan Hađžić,Joca Savić i drugi, za ono vreme veoma kreativni ljudi u Vojvodini.Celu svoju imovinu zaveštao je svom narodu.Sada se u njegovoj kući nalazi muzej.