КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације Нови Бечеј ЈН бр. 1-014/2020

KD-JNMV 1-014-2020 (1) Скините фајл овде

Позив туристичка Скините фајл овде

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Наручилац: Туристичка организација општине Нови Бечеј

Нови Бечеј, Маршала Тита 8.

Број 1-014/2020

Комисија наручиоца је дана 27.01.2020. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

Poštovani, 

Molim Vas za pojašnjenje o mestu postavljanja i montaže bilborda. Da li se montaža radi na jednoj ili više lokacija i koje su lokacije u pitanju?

Одговор:

Поштовани, тачне информације о локацији и количини нисмо у могућности да Вам дамо, обзиром на чиењницу да за закуп билбирда спроводимо набвку наруџбеницом, те нисмо сигурни који ће билборди у датом моменту бити слободни за закуп, а уједно и количина истих је неизвесна.

Како би Вам олакшали припремање понуде, можемо Вам ставити на располагање информације о количини и локацији које смо прошле године (2019) закупили.

NOVI SAD 7 kom.

SUBOTICA  3 kom.

ČOKA  2 kom.

STEPANOVIĆEVO  1 kom.

VRBAS 1 kom.

KULA  1 kom.

BAČKA PALANKA  1 kom.

BAČKI PETROVAC  1 kom.

KOVAČICA  1 kom.

KIKINDA  1 kom.

NOVI BEČEJ  3 kom.

BEOGRAD   6 kom. 

ŽABALJ  1 kom.

TEMERIN  2 kom.

BEČEJ   3 kom.

BAČKO GRADIŠTE   1 kom.

NOVO MILOŠEVO   1 kom.

KANJIŽA   1 kom.

NOVI KNEŽEVAC   1 kom.

SENTA   1 kom.

ADA   1 kom.

BAJMOK   1 kom.

Одговор на питање биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Одлука о додели уговора Скините фајл овде