Набавка штампе рекламног материјала
за потребе туристичке организације
општине Нови Бечеј

Позив за Подношење Понуде – Скините фајл овде

Конкурсна документација – Скините фајл  овдe

Одлука о додели уговора – Скините фајл  овдe

Обавештење о закљученом уговору  Скините фајл
овдe

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације,

ЈНМВ број 1-054/2018 од 15.03.2018.

Питање број 1

Потенцијални понуђач је дана 15.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

  1. Партија 1; Ставка 11: Који је крајњи формат и колико има страна каталог?

Одговор:

  1. Крајњи формат каталога је 14 х 48 цм, а са савијањем и кламовањем на половини је 14 х 24 цм, а треба да садржи 16 старана.

Питање број 2

Потенцијални понуђач је дана 16.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

  1. Штампа флајера: Ради се у серијама 8 х 800 комада 8 различитих припрема. Да ли се све серије раде истовремено или појединачно 8 пута током године. Питање се односи и на сав остали промотивни материјал.

Одговор:

  1. Штампа флајера је дефинисана тиражем и бројем серија и свака је засебна и раде се у односу на потребу Туристичке  организације током целе године. Могу бити одједном али у досадашњој пракси никад нису били. Зато је рок важности јавне набавке овако дефинисан.

Питање број 3

Потенцијални понуђач је дана 19.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

  1. Партија 1: Да ли је могуће штампани промотивни материјал слати брзом поштом о нашем трошку?
  2. Партија 2: С обзиром да се наша фирма налази у Београду, да ли би сте могли да нам кажете приближно, колико би монтажа било, колико би то наших долазака на монтажу захтевало у датом периоду?

Одговор:

  1. Могуће је али на вашу одговорност јер брзу пошту не сматрамо поузданом. Што значи да у случају кашњења брзе поште , сматраћемо то кршењем уговорне побавезе.
  2. Обзиром на чињеницу да смо ми организатори укупно 43 манифестасције, не можемо прецизно да Вам одговоримо на то питање. Обзиром на то да постоји могућност да се неке манифестације не одрже а за неке друге да се повећа потреба за штампањем рекламног материјала.