Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј, на основу члана 31. Статута Туристичке организације општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016), а сходно члану 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), оглашава ЈАВНИ КОНКУРС број 1 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ I. Орган у коме се радно место попуњава: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ II. Радно место које се попуњава: Организатор културно туристичких активности, које је утврђен у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Нови Бечеј члан 6, на неодређено време. Опис послова: -сарађује са медијима, припрема и доставља материјал за конференције за штампу и обавештава медије, пословне сараднике и надлежне службе и илица у државним институцијама о заказаним конференцијама и осталим значајним догађајима у Установи. -води листу протокола и одговоран је за благовремено и ефикасно усклађивање исте, у зависности од извршених промена у структури надлежних у државним институцијама (министарства , секретаријата, јединица локалне самоуправе) -припрема позивнице за заказане културне манифестације лицима са листе протокола и пословним партнерима и сарадницима, учествује у изради месечног програма установе и у том домену сарађује са осталим сарадницима на програму из куће и за потребе штампарије -обезбеђује и води евиденције телефонских бројева, е-mail и осталих адреса и података за сва лица и институције са којима су контакти неопходни ради успешног функционисања Установе. -отвара сву електронску пошту и врши њено евидентирање у деловодни протокол. -коришћење службеног возила у функцији организације културних манифестација -припрема документацију и врши израду јавних набавки -по потреби ради на (фискалној каси , одржавање радног простора и кување топлих напитака ) -води распоређивање и отпремање поште -комуницира са туристичким агенцијама -осмишљава туристичке понуде -кординира радом локалних туристичких водича и одговорна је за пријем и смештај туриста -прикупљање и израда базе података обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране директора. III. Услови за рад на радном месту: 1. Да је пунолетан држављанин Републике Србије. 2. Да има стечено образовање VI или VII степена друштвеног смера 3. Да има најмање једну годину радног искуства, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). 4. Да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 5. Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. IV. Место рада: Нови Бечеј, Тиски кеј бб. V. Стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере: Познавање пословаиз струке провераваће се усмено. Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) провераваће се практичним радом на рачунару. VI. Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у часопису послови, које се дистрибуирају за целу територију РС. VII. Лице које је задужено за давање обавештења: Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј, Саша Дујин бр. Телефона:062/774-522 VIII.Адреса на коју се подносе пријаве: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ МАРШАЛА ТИТА 8 23272 НОВИ БЕЧЕЈ IX. Датум оглашавања: Јавни конкурс је објављен на интернет презентацији Општине Нови Бечеј, а обавештење о Јавном конкурсу je објављено у часопису послови на сајту националне службе за запошљавање и сајту Туристичке организације општине Нови Бечеј.   X. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Подноси се потписана пријава са биографијoми наводима о досадашњем радном искуству, очитана лична карта, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), Уверење ПУ да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. XI. Дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештине кандидата: Са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за рад на оглашено радно место, провера познавања послова вршиће се након истека рока за подношење пријава. О времену и месту где ће се обавити усмени разговор, ће учесници конкурса бити обавештени на контакте које наведу у својим пријавама. Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) провераваће се практичним радом на рачунару након завршеног усменог разговора. ДИРЕКТОР Туристичке организације општине Нови Бечеј Саша Дујин

,,Опасуљивљње новобечејаца“ ( 15. Јул )

Кување пасуља које из године у годину окупља све већи број посетилаца који уз богат културно-уметнички програм радо уживају у квалитетној храни и одличном расположењу.

Циљ ове манифестције је окупљање Новобечејаца за које је ово већ традиционално, породично окупљање сваке године на кеју, тачније, на платоу испред марине Градиште, или како старији Новобечејци боље знају, тамо где се некад налазила скела са скелеџијском кућицом.

Поред великог броја учесника у кувању и велики број становника општине Нови Бечеј и околних места, дође да проба чувени српски специјалитет у аранжману вештих новобечејских кувара. Само име“Опасуљивање” каже да смо ми хтели да кажемо да се људи опасуље, и да схвате да је најбитније дружење, те из тог разлога позивамо све Вас који волите да се такмичите, дружите и уживате, у ову нашу лепу Новобечејску варош.

Дани села Ново Милошево – Златни котлић ( 01. Август )

У раним поподневним сатима екипе пристижу, заузимају места и припремају котлиће, огрев за ватру и зачине. Након поздравног говора, следи подела рибе такмичарима, па самим тим и такмичење почиње.

Поред искусних кулинара, фешта привлачи и новајлије. Циљ ове манифестације је опуштена, весела атмосфера и дружење. Сваке године буде присутан све већи број мештана и гостију који дођу да подрже учеснике, али и да украду понеку тајну у спремању ових рибљих специјалитета.

На крају дана гасе се ватре. Жири  после дугог упоређивања одлучује ко је скувао најукуснију рибљу чорбу и додељује заслужене награде.

Дани села Ново Милошео – Штрудлијада ( 02. Август)

Гастро манифестација која се одржава сваке године почетком августа у Новом Милошеву.

Циљ ове манифестације је очување и популаризација старих банатских обичаја, јела и колача – посебно штрудле, која је заштитни знак и локални специјалитет. Поред тога, организатори стављају акценат на изложбу и продају штрудли, као и на изложбу ручних радова вештих домачица, уз пратећи културно-уметнички програм.

У такмичарском делу, за избор најбоље штрудле, на основу расписаних пропозиција и критеријума, учествују жене и многобројна удружења жена из Војводине и Србије.

Најатрактивнији део манифестације је обарање рекорда у дужини штрудле, те је надужа штрудла за сад дужине 27,60 м. Поред обарања Гинисовог рекорда за најдужу штрудлу, одржава се и такмичење за најлепшу штрудлу као и такмичење у брзом једењу штрудли. Оно што је свакако најинтересантније за малишане јесте радионица ,,Руке у тесту“, где сви они са својим бакама и мамама могу учествовати у мешењу штрудле на лицу места.

Супер драјв куп

Место одржавања – центар Новог Бечеја

Време одржавања – Средина августа месеца

Организатор – ,,ASU Smart“ из Београда и Општина Нови Бечеј

Опис манифестације – За све такмичаре који желе јаче адреналинско искуство од слалома, а да при том и даље остану на трошковима као и на слалому.Такмичари постижу знатно веће брзине у односу на стандардни слалом, а као и на слалому, постоје капије, али у овом случају уместо чуњева, успорења су направљена од гума или пластичних одбојника.

Међународни кошарашки камп (средина августа)

Место одржавања – Обала реке Тисе

Време одржавања – почетак јула месеца

Организатор – кошаркашки тренер Златко Јовановић

Опис манифестације – Стотинак дечака и девојчица од 8 до 15 година из земље и иностранства тренира у оквиру комерцијалног, али и индивидуалног програма овог успешног кошаркашког кампа.

Сент Иштван ( 17. Август )

У дворишту Шушањског дома сваке године се организује традиционално такмичење котлића (кување гулаша) у оквиру прославе националног празника „Szent István „. Програм почиње такмичењем у кувању гулаша, наставља се забавним играма, квизовима, и такмичењем у испијању пива. У забавном програму учествују чланови Мађарских културно – уметничких друштава.

Великогоспојински дани (25 – 28 август )

Једна од највећих манифестација – Великогоспојински  дани  из године у годину угосте велики број посетилаца из Србије и ширег региона. Од 1994. године слава Велика Госпојина је прерасла у праву манифестацију са мноштвом интересантних дешавања. Традиционално ова манифестација се одржава последњих дана августа месеца, те је прошле године одржана од 26. до 29. августа, а поводом градске славе Велике Госпојине. Великогоспојински  дани  као значајан културни догађај из године у годину обогаћују свој садржај, а све уз традиционалне вредности које се не мењају.

Манифестација Велика Госпојина је од кад се организује добила изузетна признања, као што су : Златна медаља Новосадског сајма 2008. године, награда Туристички цвет за најуспешнију туристичку манифестацију  2010.  године, велика златна плакета на сајму Туризма ,,ЛОРИСТ” 2015. године ,  награда ,,Brand Leader Award“ – златна медаља за неговање манифестационог туризма 2015. године, ,,Туристичка призма“ 2018. године  за најуспешнију манифестацију од стране жирија који је састављен од туристичких новинара широм региона ( Србија, Македонија, Словенија, Хрватске, Црна Гора итд), Великогоспојински дани су добили признање Вицешампиона Новосадског сајма 2018. године, диплому Београдског сајма за десетогодишњи континуирани наступ и промоцију ВГ на сајму 2019. године,.

У току  Великогоспојинских дана, одржава се још мноштво подманифестација, а то су Ревија парадних запрега од које је пре 27 година и почело обележавање Великегоспојине, Великогоспојински  златни котлић,  Етно базар, Авлија забавлија, Улица занатског пива, Великогоспојинска литија, Сусрети завичајаца, Дечија улица, Великогоспојинска бућка (лов на сома капиталца), Пливачки маратон Бечеј – Нови Бечеј,  ,,BOАT SHOW“  промоција забаве на води, Oтворени дани речне ратне флотиле, Пољопривредно-привредна манифестација Пољофест.

На пољофест-у , пољопривредни произвођачи широм Србије, па и ван граница наше државе, тих дана имају  прилику да представе своје производе и презентују најбоље пољопривредне машине из своје понуде.

Велика Госпојина поред привредног, едукативног, има и забавни карактер. Годинама уназад посетиоце су забављали Харис Џиновић, Ацо Пејовић, бенд, ,,Банда Дрвена“, „Alvin es s mokusok“ из Мађарске, „Ortodox Celts“, Лепа Брена, Светлана Ражнатовић, Лексингтон бенд, Аца Лукас, Дејан Петровић, Владо Георгијев, Нина Бадрић, Тони Цетински, Гарави сокак, Забрањено пушење, Јелена Розга, Сергеј Ћетковић, Здравко Чолић, Апсолутно романтично, Пирамиш, ,,Еdda“ , Дивље јагоде, Рибља чорба и многи други.

Госпојински котлић ( 26. Август )

У организацији Туристичке организације и општине Нови Бечеј, паљењем ватри почиње мноштво забаве, и једна од највећих манифестација у Србији, Великогоспојински дани.

Из године у годину, око 150 кувара у Новом Бечеју првог дана ове манифестације такмичи се у припремању чорбе и покушава да својим „тајним састојцима“ баш они буду најбољи по критеријумима међународног жирија, а на великој бини која се налази поред платоа где екипе куваји рибљу чорбу, тамбурашки оркестри се надсвираваји, такмиче и чине целу атмосферу још атрактивнијиом.

Гужва, радост, смех, галама и весеље – то је оно што краси Великогоспојинске дане, било да се сте активни учесник, организатор или само случајни пролазник.

Српски Сан Ремо, како су назвали Нови Бечеј због прелепо сређеног Тиског кеја који је сав у цвећу, угости велики број хедониста који уживају у укусима, мирисима и звуцима равнице, док се тамбурашки оркестри смењују на бини.

Након вишечасовног дружења, прогласи се најбоља чорба и најбољи тамбурашки оркестар.

Залазак у свитању (друга недеља септембра месеца)

Манифестација која негује индустријско културно наслеђе, одржавање  дефилеа старих трактора, симулација традиционалне вршидбе парном машином.

Локација : Ново Милошево
Организатор : музеј Жеравица
Адреса : Аркадија Попов 56, Ново Милошево
Телефон : +381 (0)64 009 32 09 (Ивана Зец); +381(0)23 781 909
E-mail: info@muzejzeravica.org
Web: https://www.muzejzeravica.org/
Facebook: https://www.facebook.com/muzejzeravica/

Тениски турнир

Место одржавања – Тиски кеј – Тениски терени
Време одржавања – средина септембра месеца
Организатор – Спортски савез

Опис манифестације –  Идеја је да се што више омладине, деце и рекреативаца привуче на тениске терене. Спорт, као што је тенис је веома здрав и популаран, а овај турнир траје 3 дана.

Дани Лазе Телечког (октобар месец)

Локација : Просторије Задружног дома, Кумане
Организатор : Месна заједница Кумане
Адреса : Бориса Кидрича 1, Кумане
Телефон : +381(0)23 786 010

Манифестација је посвећена првој српској глумачкој звезди, Лази Телечком (1841-1873), који је рођен у Куману, школовао се у Сремским Карловцима, Винковцима и Будиму. У Нови Сад је дошао 1861. године, где је радио у адвокатској канцеларији Светозара Милетића. Тамо је и заволео позориште, коме се сасвим посветио од 1862. године, када је постао члан Српског народног позоришта. У Новом Саду је остао све до 1870. године, када прелази у Београд, потом и у Загреб, одакле се поново вратио у Нови Сад где је убрзо умро.
Током свог кратког живота Лаза Телечки одиграо је преко 200 улога у три позоришта, а био је и успешан редитељ. Савременици су га сматрали првом звездом српског глумишта

Jeсeњи фестивал цвећа (средина октобра месеца)

Овај фестивал цвећа организује се на радост љубитеља цвећа и баштенских украса, медних производа и других слатких ђаконија. Фестивал траје два дана од 07 до 19 часова.

Место одржавања – центар Новог Бечеја
Организатор – ТО општине Нови Бечеј (тел 023/773-522 , turistickaorganizacijanb@gmail.com , Tiski kej bb )

Вински сусрети

Место одржавања – Плато испред Хотела Тиски Цвет
Време одржавања – последња субота новембра месеца
Организатор – ТО општине Нови Бечеј и хотел Тиски Цвет
Опис манифестације – Презентација и дегустација вина, уз музику и храну.

Манић Тиса 63 (09 – 11. Децембар)

Зимски риболов уз традиционални војвођански диснатор окупља рекордан број такмичара и гостију на међународној манифестацији Манић 63 у Новом Бечеју. Упоредно са такмичењем у пецању на обали се одвија још једна манифестација “Традиционални војвођански диснатор” са приказом обраде свињског меса на традиционалан начин и припремом свињокољских специјалитета. Свима онима који се не такмиче у пецању манића, омогућено је уз симболично учешће да уживају у неограниченој конзумацији специјалитета типичних за свињокољ као што су врући чварци, свињски паприкаш, ражњићи, кобасице, кромпирача, банатске лепиње, и све то уз врхунско домаће вино и домаћу ракију. У склопу манифестације “Традиционални војвођански диснатор” у акцији “Уради сам” гости имају могућност сами да спреме специјалитете од свежег свињског меса баш онако како највише воле

Правилник за ЈН на које се закон не примењује

Правилник – АКТ ЈН 2021

 

ЈАВНИ ПОЗИВ – „ДАНИ СЕЛА КУМАНА 2022

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА

ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА (ДРУГИ КРУГ)

 Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 02. ЈУНА 2022. године до 11.00 часова.

Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Дани села Кумана 2022“ у периоду од  03.-05. јуна 2022. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама.

Организациони одбор утврдио је  почетне цене:

Почетне цене закупа су следеће:

МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА (концертни плато – зона 1а, к.п. број:1937)

  • Место број 1, површине 20 м2 20.000,00 динара
  • Место број 2, површине  20 м2                                                       20.000,00 динара
  • Место број 3, површине  20 м2                                              20.000,00 динара
  • Место број 4, површине          20 м2                                              20.000,00 динара

МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ (Базар – зона 2а, испред PerSu-а, к.п. број:2919)

  • Место број 2, површине   8 м2                                                                              10.000,00 динара
  • Место број 3, површине   8 м2                                                           10.000,00 динара
  • Место број 4, површине   8 м2                                                                               10.000,00 динара

 * НАПОМЕНА ЗА СВА МЕСТА – испод роштиља обавезно је постављање посуде сразмерне величине са песком, за упијање масноће.

 ПРОСТОРИ ЗА ЛУНА ПАРКОВЕ

           За рингишпил и слично 

  • Место број 2, зона 3б – луна парк, к.п. број: 1597,

Укупне површине 400 м2 20.000,00 динара

Почетне цене се уједно сматрају и најнижим, те ће се понуде са износом  испод прописане почетне вредности  сматрати неприхватљивим.

Право на подношење понуда имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности односно који се баве услуживањем и продајом хране у угоститељским објектима.

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за једно место. Правно лице односно предузетник може доставити понуду за више различитих места.

Поред понуђене цене пријаве морају садржати доказ о уплати депозита у износу од 50% од почетног износа цене, јасну назнаку  броја  места и доказ о регистрацији (извод из АПР-а).

Депозит се уплаћује на рачун примаоца Општина Нови Бечеј,  број  840-1111804-61, сврха уплате: „депозит за закуп места број______ за продају хране/пића, односно луна парк“.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама  лично или на адресу :

Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – „ДАНИ СЕЛА КУМАНА 2022“,  „понуда за коришћење места  број —“.

Отварање понуда ће се обавити ЈАВНО пред  Комисијом дана 02. ЈУНА 2022. године (ЧЕТВРТАК) у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, у згради Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј, са почетком у 12.00 часова.

За случај да више понуђача да идентичну цену која се сматра највишом, прихвата се понуда која је стигла раније.

Са сваким учесником чија понуда буде прихваћена као највиша ће се склопити посебан уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између њега и организатора. Уговори се морају потписати најкасније до 03. ЈУНА 2022. године до 13 часова, а  исплата  укупног износа накнаде умањеног за износ депозита се има уплатити, пре потписивања уговора о чему ће понуђач приложити доказ.

Уколико учесник надметања не приступи потписивању уговора у предвиђеном року или не исплати целокупни износ сматраће се да је исти од понуде одустао, те организaтор може предметно место понудити следећем понуђачу са  најповољнијом понудом и задржати половину депозита.

Јавни позив са Скицом распореда места  и осталим прилозима објављује се на сајту www.novibecej.rs и друштвеним мрежама општине Нови Бечеј и Турисичке организације Нови Бечеј.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-653-36/2022
Дана: 31.05.2022. године
Н о в и  Б е ч е ј

Председник  Комисије
Драган Раушки с.р.

ЈАВНИ ПОЗИВ – „ДАНИ СЕЛА КУМАНА 2022“ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА

 

Јавни позив

 Простор за луна парк 1

Простор за луна парк 2

 Штандови продаја хране
Штандови продаја пића

MAHИФЕCTAЦИJА ,,HOЋ MУ3EJA 2022“ –

MУ3EJ ,,ГJIABAIIIEBA KУЋA“ HOBI БEЧEJ

 

18 : 00 дочек гостију (здравица добродошлице – погача и со)

18 : 15 отварање манифестације и поздравна реч домаћина

Корзо кроз музеј

18 : 30 концерт КУД „Бећарац“ – игре из Баната

18 : 50 концерт музичке секције ОШ „Јосиф Маринковић“ – тема „Интеркултурално народно стваралаштво“

19 : 00 луткарска представа “Чарна и Несвет“ Угљеше Шајтинца ОШ “Милоје Чиплић”

19 : 20  вокално фолклорни концерт КУД „Јокаи“мађарске игре и песме из панонске регије

19 : 20 „Брица брије“

19 : 40  концерт КУД „Бећарац“ – игре из Лесковца

20 : 00 Промоција часописа за књижевност  „Крововои“ и изложба и промоција књиге  „Новобечејски књижевни круг“ – Стеван Давидовић

20 : 50 отварање изложбе и беседа Стевана Давидовића „О Јанковићима“

21 : 00 наградна игра „Шта је ово и чему служи?“ стари предмети и њихова намена

21 : 40 промоција књиге „Један други Нушић“ – театролог Јелена Перић и Небојша Нушић  директор „Фондације Нушић“ са изложбом „Стари позоришни плакати“ власништво Народне библиотеке Нови Бечеј

22 : 20 беседа о „Крокану“ –Татјана Влашкалин

22 : 40 игранка уз грамофонске плоче  – музику бира Косо Јанош

Пролећни фестивал цвећа и ускршњи базар одржаће се петог и шестог априла 2022. године у центру Новог Бечеја. Од 7 до 19х посетиоци ће моћи да уживају у рајским мирисима и бојама првог пролећног цвећа, садница и зачинског биља. Поред разнобојног цвећа чекају вас и прелепе ускршње декорације ручне израде наших вредних удружења, укусни колачи и још много тога.
Дођите да улепшате себи дан!

Новобечејски музеј „Главашева кућа“ 12.02.2022. године посетило је Удружење гљивара из Новог Сада. Сунчано суботње поподне искористили су да уживају у сталној поставци музеја и упознају нашу варош кроз грађанску епоху Баната.

У суботу 19.02.2022. године у музеју „Главашева кућа“ у Новом Бечеју одржаће се Зимски сусрет завичајног клуба Новобечејаца и Врањевчана. Традиционални зимски сусрет чланова завичајног клуба и поштовалаца историје и културног наслеђа Новог Бечеја, биће прилика да се захвалимо свим нашим суграђанима који су даривали музеј вредним експонатима а том приликом биће уручене захвалнице. Овај сусрет улепшаће и изложба слика из збирке нашег хроничара и писца Лазара Мечкића а које су у власништву цењеног професора Александра Kасаша.

Удружење воћара и виноградара „Боеми“ Нови Бечеј обележиће 14. фебруар – Св. Трифуна заштитника виноградара. Традиционално орезивање првих чокота винове лозе, резање славског колача и преливање чокота вином, „Боеми“ ће уприличити и ове године. Дружење винара, љубитеља вина и пријатеља наших виноградра, наставиће се у марини „Градиште“ Нови Бечеј.