ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Скините овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Скините овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Скините овде

Jавна набавка мале вредности – услуга
набавка штампе рекламног материјала
за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј

Питање бр.1:

Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

Stavka broj 13: Reklamna cerada (stoji da je procenjena ukupna kolicina 135m2 dok u koloni kolicina stoji 100 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom?

Stavka broj 15: Foreks 3mm (stoji da je procenjena ukupna kolicina 65m2 dok u koloni kolicina stoji 30 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom? 

Stavka broj 17: PVC folija (stoji da je procenjena ukupna kolicina 100m2 dok u koloni kolicina stoji 50 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom?

Унапред захвалан:

Одговор бр.1:

Комисија наручиоца констатује да је у питању техничка грешка у ставкама 13, 15 и 17. На странама 3, 4 и 15 и 16 конкурсне документације.

Те ће Наручилац извршити исправку техничке грешке и то:

У ставци под редним бројем 13, на страни број 3. и 15. уместо

13.Штампа рекламног банера на церадиРекламна церада 650гр, са ринглицама и опшивањем*више различитих димензија за различите – процењена укупна количина је 135м2-са монтажом и постављањемКом.100

Сада стоји

13.Штампа рекламног банера на церадиРекламна церада 650гр, са ринглицама и опшивањем*више различитих димензија за различите манифестације до 100 комада– процењена укупна количина је 135м2-са монтажом и постављањемМ2135

Затим, у ставци број 15. на страни број 4. и 16. уместо

15.Израда рекламних табли на форексуФорекс 3мм, са колорном штампом и сечењем на меру*више различитих димензија за различите манифестације-процењена укупна количина је 65м2 – са монтажом и постављањемКом.30

Сада стоји

15.Израда рекламних табли на форексуФорекс 3мм, са колорном штампом и сечењем на меру*више различитих димензија за различите манифестације до 30 комада-процењена укупна количина је 65м2 – са монтажом и постављањемМ265

Затим, у ставци број 17. на страни број 4. и 16. уместо

17.Израда налепница на промо пултовеПВЦ фолија са колорном штампом* више различитих димензија за различите манифестације – процењена укупна количина је 100м2 – са монтажом и постављањемКом.50

Сада стоји

17.Израда налепница на промо пултовеПВЦ фолија са колорном штампом* више различитих димензија за различите манифестације до 50 комада– процењена укупна количина је 100м2 – са монтажом и постављањемМ2100

Комисија Наручиоца врши измену конкурсне документације

Одговор на питање, као и пречишћен текст конкурсне документације биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

Рок за достављање понуда се продужава са 30.01 на 31.01.2019.

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Питање бр.2:

Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

„Poštovani,

 Na osnovu zakona o javnim nabavkama član 20, najljubaznjije Vas molimo da nam odgovorite na pitanje u vezi tehničke specifikacije:

 1.       Stavke 13,15 i 17:Koliko puta se montira tj koliko montaža, na kojoj visini se montira, da li se može montirati sa zemlje ili dizalicom?

 Unapred hvala!“

Одговор бр.2.

Комисија наручиоца констатује да је у питању техничка грешка у ставкама 13, 15 и 17. На странама 3, 4 и 15 и 16 конкурсне документације.

Наручилац је извршио исправку наведених ставки 24.01.2019. тако што је прецизирао колико пута се исте монтирају и исто објавио на Порталу јн и на сајту наручиоца.

Што се тиче висине на којој се врши монтажа, дизалица није потребна, дакле монтира се са земље.

Комисија Наручиоца неће вршити измену конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

С поштовањем

                                                                                                         Комисија