JABHИ KOHKУPC бpoj 2 за пoпуњавање извршилачког радног места у ТО Нови Бечеј Текст Конкурса погледајте овде
Оглас о јавном конкурсу за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј 1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј, чији је оснивач општина Нови Бечеј, ради именовања на период у трајању од четири године; 2. Подаци о Туристичкој организацији: 3. Пуно име: Туристичка организација општине Нови Бечеј; 4. Адреса:...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности –набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације Нови Бечеј ЈН бр. 1-014/2020 KD-JNMV 1-014-2020 (1) Скините фајл овде Позив туристичка Скините фајл овде Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ Наручилац: Туристичка организација општине Нови Бечеј Нови Бечеј, Маршала Тита 8. Број 1-014/2020 Комисија наручиоца је...
Поштовани,Гласовима жирија за доделу награде “Туристички цвет” од ове године се додаје глас интернет публике. Гласање интернет публике втши се на сајту ТО Србије http://www.turistickicvet.rsОпштина Нови Бечеј номиновала се у конкуренцији најбоља манифестација Великогоспојински дани “ГОСПОЈИНА” 2019. ?Сваки глас нам је важан, па вас молимо да гласате и проследите ову информацију вашим пријатељима, рођацима…Један глас може...
Скините документ Овде
Скините документ Овде На основу Правила и програма манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“ која је од значаја за општину Нови Бечеј и Одлуке о садржају појединачних активности и начину на који ће их локална самоуправа организовати у време трајања манифестације 2019. године, Организациони одбор манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“,на 8. седници одржаној дана 22.07.2019....
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА 2019. године до 11.00 часова. Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Госпојина 2019“...
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРАНАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1-090/2019 Скините PDF овде Скините WORD овде ОДЛУКА: Скините WORD овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Скините овде ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Скините овде ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Скините овде Jавна набавка мале вредности – услуганабавка штампе рекламног материјалаза потребе туристичке организације општине Нови Бечеј Питање бр.1: Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће...